Coronaviruset Värmland

109 nya coronafall i Värmland

109 nya coronafall har konstaterats I Värmland sedan torsdagens uppdatering, visar nya siffror från Region Värmland.

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

Totalt har nu 17 427 fall av viruset konstaterats i länet.

47 coronapatienter vårdas på länets sjukhus, varav 14 på intensivvårdsavdelning.

693 nya tester har gjorts. Av de är 360 självtester. Totalt har 228 295 tester rapporterats i Värmland, varav 133 433 är självtester.

Inga nya dödsfall har rapporterats. Totalt har 200 personer avlidit med covid-19 I Värmlands län.