Coronaviruset Värmland

Rekordmånga coronapatienter på IVA i Värmland

Ytterligare 142 fall av coronaviruset har konstaterats i Värmland sedan måndagens uppdatering. Totalt har 17 071 fall av viruset konstaterats i länet.

FOTO: SAKEUS BERG.

45 patienter vårdas på länets sjukhus, varav 15 på intensivvårdsavdelning.

1 551 nya tester har gjorts, varav 1 142. Totalt har 223 356 tester gjorts i länet under pandemin. Av de är 129 642 självtester.

Inga nya dödsfall har rapporterats. Enligt Region Värmlands siffror har 199 personer avlidit med covid-19 i länet.