Coronaviruset Värmland

Sista vaccinationsfasen påbörjad i Värmland

På måndagen meddelade Region Värmland att man påbörjar den fjärde och sista fasen i vaccinationen mot covid-19.

I den fjärde vaccinationsfasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

”I dag måndag öppnar tidsbokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är 55–59 år. Därmed påbörjas fas 4 – den sista fasen av vaccinationsinsatsen”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Enligt regionens preliminära tidsplan för den fjärde fasen kommer nästa grupp, personer som är 50–54 år, att erbjudas vaccinbokning om cirka två veckor. Därefter följer gruppen 45–49 år i början på juni.

Även personer mellan 18 och 44 år inkluderas I den fjärde fasen, men tidsramarna är inte satta för dessa personer ännu.

– Tidplanen för fas 4 är preliminär. Planeringen bygger på prognoser för förväntade vaccinleveranser och vi har inte tillgång till prognoser som sträcker sig så långt fram. Allt eftersom vi ser att vaccin kommer att levereras kommer vi även att uppdatera planeringen. Det man kan säga i nuläget är att det är bra att förbereda sig på att få erbjudande om vaccinering under sommarmånaderna, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare i Region Värmland i ett pressmeddelande.

Vaccinet som levereras till Värmland den närmsta tiden ska fördelas både till personer som ska få sin första vaccindos, och till personer som väntar på dos 2. Region Värmland skriver att tillgången till vaccin är det som styr hur många bokningsbara tider som kan erbjudas på vaccinationsmottagningarna.

– Antalet personer i de olika åldersgrupperna i relation till tillgång på vaccin avgör hur många som erbjuds att boka tid för vaccination. Det är därför som vi delar in fas 4 i grupper om femårsintervaller, säger Anders Nordmark.

– Oavsett när det är dags att boka tid kommer alla som är folkbokförda inom Värmland och som tillhör fas 4 att få ett personligt brev med erbjudande om vaccination hemskickat. Det finns vissa personer inom fas 4 som redan har blivit vaccinerade, de kan bortse från informationen, säger Anders Nordmark.

”Regionen fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och erbjuder vaccination baserat på åldersordningen där de äldsta erbjuds tid först”, meddelar regionen.