Brott och blåljus Värmland

Färre coronapatienter på länets sjukhus – Ytterligare en avliden med covid-19

25 nya covidfall har konstetrats sedan måndagen

Antalet coronapatienter som vårdas på sjukhus i Värmland har minskat. Sedan måndagens uppdatering har antalet patienter minskat från 56 till 44.

Även antalet patienter som intensivvårdas har också minskat, från 12 vid måndagens uppdatering till 10 på tisdagen.

FOTO: SAKEUS BERG.

25 nya covidfall har konstetrats sedan måndagen, och det totala antalet fall hamnar på 16 174.

Tester

2 822 tester har gjorts, varav 2 237 är självtester. Totalt har 215 459 tester gjorts, varav 124 085 ör självtester.

Ytterligare en avliden

Ytterligare en person ar avlidit med covid-19 sedan måndagen. Totalt har 197 personer avlidit med virsuet i länet.