Arvika Politik

Socialdemokraterna i Arvika motioner till partikongressen

Socialdemokraternas partikongress biföll 2013 en motion som kommit från Arvika arbetarekommun.

Motionen handlade om att Sverige borde ha en livsmedelsstrategi, och efter att ha behandlats i utskott beslutade Riksdagen 2016 att Sverige ska ha en livsmedelsstrategi. 

Kenneth Johannesson, Lisa Levin, Stefan Åström, Berit Thim och Jenny Boquist. FOTO: PRESSBILD
Kenneth Johannesson, Lisa Levin, Stefan Åström, Berit Thim och Jenny Boquist. FOTO: PRESSBILD

I höst ska Socialdemokraterna ha partikongress igen, och den här gången har man från Arvikas håll förberett 15 motioner inom olika politiska områden.

 • Sverige bör ta hem de svenska medborgare som finns i flyktinglägret i Al-Hol i Syrien.
 • Medfödda tandsjukdomar och dess kostnader bör återinföras i den statliga tandvårdsförsäkringens villkor på nytt.
 • Öka producentansvarer för produkter som tenderar att hamna i naturen, höj panten på produkter som kan återvinas, inför pant på varor som tillhandahålls av Systembolaget.
 • Amnesti för ungdomar som idag omfattas av gymnasielagen.
 • Förändringar i finansinspektionens regelverk så att affärsbanker kan låna ut pengar till lantbruksföretag.
 • Lagkrav på kommunala handlingsplaner för suicidprevention.
 • Höjd lägstanivå i garantipension.
 • Öka attraktiviteten för vindkraft i kommunerna, stimulera berörda aktörer att bygga ut stamnätet snabbare.
 • Utredning för att skapa ett nytt valsystem som ökar medborgares påverkan på vilka som väljs till riksdagen.
 • Körkortslån från CSN från 18 år, istället för nuvarande 20 år.
 • Ta bort möjligheten för vinstdrivande aktiebolag att driva skola
 • Inom förskoleverksamheten ska arbetskläderna vara fria
 • Förändring i skatte- och utjämningssystemet som garanterar en jämlik välfärd i hela landet
 • Skolor och ungdomsmottagningar ska tillhandahålla gratis mensskydd och alla mensskydd ska momsbefrias
 • Skattefria ersättningen för nyttjande av privat bil i tjänsten ska ses över