Arvika Årjäng Coronaviruset Eda

Här ökar smittan mest – Statistik över smitta och vaccinering i Arvika, Eda och Årjäng

I Arvika ser man nu en rekordökning av coronafall. Samtidigt har över 37 procent av befolkningen över 18 år vaccinerats med den första vaccindosen. Se all statistik nedan.

FOTO: SAKEUS BERG .

Coronafall i Arvika

I Arvika ser man nu ett nytt rekord i antalet coronafall. Förra veckan konstaterades 176 coronafall, en ökning med 29 fall från föregående vecka då 147 nya fall konstaterades. Totalt har 1.386 fall av viruset konstaterats i kommunen.

Coronafall i Eda

I Eda kommun har 25 nya coronafal konstaterats förra veckan. I Kommunen såg man sin största ökning någonsin veckan innan, men nu har antalet nya fall minskat. Det totala antalet fall hamnar nu på 356 för kommunen.

Coronafall i Årjäng

I Årjäng har antalet coronafall minskat från veckan innan. Förra veckan konsteterades 19 nya fall, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt har 690 fall rapporterats i kommunen.

Vaccination i Arvika

I Arvika har 7.778 personer fått dos 1 av coronavaccinet, det motsvarar 37,1 procent av den vuxna befolkningen.

2.664 personer har fått dos 2 av vaccinet, det motsvarar 12,7 procent av den vuxna befolkningen i kommunen. Dessa 2.664 personer är därmed färdigvaccinerade.

Vaccination i Eda

I Eda har 2.154 personer fått dos 1 av vaccinet, det motsvarar 31,4 procent av befolkningen över 18 år.

858 personer har fått sin andra dos av vaccinet, vilket motsvarar 12,5 procent av den vuxna befolkningen. Dessa är nu färdigvaccinerade.

Vaccination i Årjäng

I Årjängs kommun har 2.352 personer fått sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar 29 procent av den vuxna befolkningen i kommunen.

853 personer har fått sin andra dos av vaccinet, det motsvarar 10,5 procent av kommunens vuxna befolkning.

Vaccinering i Värmland

I Värmland har 77.465 personer vaccinerats med den första dosen coronavaccin, det motsvarar 34 procent av befolkningen över 18 år.

25.176 personer har fått dos två av vaccinet, vilket motsvarar 11,1 procetnt av befolkningen över 18 år.