Coronaviruset Värmland

18-59-åringar i riskgrupp kan nu boka tid för vaccination

Nu öppnas tidsboking för vaccination mot covid-19 för personer mellan 18 och 59 år som löper större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.
Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

Erbjudandet om tidbokning följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och gäller följande grupper i ådern 18-59:

  • Du som har en hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
  • Du som har en lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
  • Du som har svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
  • Du som har nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
  • Du som har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du som har diabetes typ 1 eller typ 2.
  • Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
  • Du som har Downs syndrom.

– De som erbjuds att boka tid nu riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det kommer att finnas vaccin till alla. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringar för att skydda de som är mest sköra, säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare i Region Värmland i ett pressmeddelande.