Coronaviruset Värmland

227 nya coronafall – Ytterligare en vårdas på IVA

48 coronapatienter vårdas på länets sjukhus, det är fortfarande rekordmånga som vårdas samtidigt. 12 patienter vårdas på intensivvårdsavdelning, det är en ökning med en patient sedan tisdagens uppdatering.

FOTO: SAKEUS BERG.

227 nya coronafall har konstaterats i Värmland. Totalt har 15.462 fall konstaterats i länet.

Ingen har avlidit med viruset sedan tisdagens uppdatering, och siffran ligger kvar på 194 dödsfall.

Ytterligare 1.764 tester har gjorts, varav 1.383 är självtester. Totalt har 206.333 tester gjorts i Värmland, och av de är 117.275 självtester.