Coronaviruset Värmland

Värmländskt smittspårningsverktyg kan införas nationellt

Region Värmland har utvecklat ett eget verktyg för smittspårning, något som blivit en framgångsfaktor enligt regionen. Nu har man inlett ett samarbete med Folkhälsomyndigheten för att erbjuda verktyget till andra regioner.

Genrebild. FOTO: SAKEUS BERG.

Smittspårningverktyget är ett dataprogram där all smittspårningsinformation kring en person som testat positivt för covid-19 samlas. Verktyget har utvecklats av Region-IT i nära samarbete med Centrala smittspårningsenheten och Smittskydd Värmland. Det är de enheter som är involverade i arbetet med smittspårning av covid-19 i Region Värmland. Verktyget beskrivs som både smidigare, säkrare och effektivare.

– I höstas fick vi frågan om det var möjligt att digitalisera den pappersdrivna och i hög utsträckning manuella och tidskrävande process som smittspårning då var, säger Thomas Miliander, enhetschef på Region-IT i ett pressmeddelande.

– En av de viktigaste drivkrafterna har varit att korta ledtiderna från att vi sett ett behov till att ha en färdig produkt. Det är inget jätteavancerat verktyg, men det har blivit väldigt bra tack vare samverkan där vi och verksamheten har jobbat tätt ihop, och att vi har kunnat svara upp mot att ha något på plats snabbt, säger Thomas Miliander.

”Till grund ligger ett formulär med frågor kring bland annat hushållssituation och övriga kontakter som personen haft. Frågorna skickas ut och tas om hand av smittspårningsenheten som sammanställer svaren och sedan skickar vidare till Smittskydd Värmland. Syftet är att få ut snabb information till en smittad person samt att få in snabba svar kring en smittad persons kontakter för att kunna kartlägga smittkedjor”, skriver Region Värmland.

I mitten av februari togs verktyget i bruk, detta i en fas då antalet smittspårningar började eskalera påtagligt. ”Fram till oktober 2020 genomfördes ett hundratal smittspårningar per vecka. Från februari och framåt har antalet ökat kontinuerligt för att nu ligga på runt 1 100 per vecka”, skriver Region Värmland.

Lena Lindeman, smittspårare, säger i Region Värmlands pressmeddelande att man utan verktyget aldrig hade klarat av det tryck man har idag.

– Förut skickade vi ut och fick tillbaka alla smittspårningsformulär digitalt, men sedan var vi tvungna att skriva ut dem och skicka manuellt i kuvert till Smittskydd som är de som kartlägger och identifierar smittkedjor och kluster.

Ann-Mari Gustavsson är smittskyddssjuksköterska på Smittskydd Värmland, och man tidigare tog emot formulären i pappersform för att sedan sorterade in dem i pärmar utifrån svaren.

– Det var omständligt och svårhanterligt och fördröjde arbetet. Det här har förenklat och effektiviserat vårt arbete något oerhört. På några timmar kan vi se tydliga mönster och kluster, var i Värmland vi har utbredd smitta, säger hon.

Region Värmland stöttar införandet i andra regioner

Region Värmland har inlett ett samarbete med Folkhälsomyndigheten för att övriga regioner ska få tillgång till verktyget.

– Det är jättekul att känna att vi kan hjälpa till på ett påtagligt sätt. Just nu diskuterar vi med Folkhälsomyndigheten om hur vi ska kunna samordna arbetet kring att införa applikationen hos övriga regioner, och hur vi ska kunna vara med och stötta och sätta upp verktyget, säger Thomas Miliander.