Arvika Skola och utbildning

Efter förslaget – Beslutat att nya högstadieskolan ska heta Minnebergsskolan

Skolan kommer att heta Minnebergsskolan.

Kommunstyrelsen har beslutat att namnet på Arvika nya högstadieskola ska bli enligt namnberedningens förslag. Skolan kommer att heta Minnebergsskolan.

Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Arvikas nya högstadieskola Minnebergsskolan. FOTO: SAKEUS BERG.

Anna Karin Jansson är kartingenjör på Arvika kommun:

– När man tittar på skolnamn över hela landet, så har de allra flesta namn efter var de ligger geografiskt, som de vi har redan i kommunen, till exempel Gateskolan, Agnetebergsskolan med flera. Sedan finns det de som heter till exempel Centralskolan som ju också på ett sätt är ett platsnamn. På en del ställen har man namn efter personer, berättar hon för Arvikamagasinet i februari då inget förslag lagts fram ännu.

– Vi fick in förslag i alla grupper kan man säga. Många namn förstärktes av sin motivering, så en del fick man fundera ett extra varv på, när man förstod hur personen som lämnat in menade, och inte bara namnet i sig, förklarar hon.

Följer namntradition

”Det nya namnet följer den namntradition som finns för kommunens skolor, nämligen att skolan får samma namn som det område där skolan ligger. Namnet är ett hållbart namn som kan fungera under lång tid. Det var också ett av namnförslagen från allmänheten, där nästan 300 förslag kom in”, skriver kommunen på sin hemsida.

Minnebergsskolan kommer att ta emot sina första elever höstterminen 2021.