Arvika Samhälle

Carina minns Hillringsberg – ”Tragiskt att Kuba brunnit ner”

På lördagskvällen den 20 mars brann huset Kuba vid Hillringbergs Rehabcenter i Glava ner till grunden. Carina Persson är född och uppväxt i Hillringsberg, men bor numera i Forshaga. Nu berättar hon om sina minnen från uppväxten, där Kuba är en stor del.

FOTO: MAGNUS HÖGBERG.
FOTO: MAGNUS HÖGBERG.
Kuba efter branden. FOTO: MARCUS NILSSON.

– Det är mycket tragiskt att Kuba brunnit ner. Jag är ju född i Hillringsberg och Kuba har ju alltid funnits där, berättar hon.

Carina bodde med sina föräldrar i huset Lunden som ligger i nära anslutning till Kuba. Hennes pappa är född i Kuba och hennes farfar och andra släktingar har bott där när hon växte upp.

Carina kommer från Olaussonsläktet, som var en stor släkt i Hillringsberg.

– Olaus Olsen som kom från Norge gifte sig med Lovisa Skog och de fick åtta barn, födda mellan 1874 och 1889, en dotter och resten söner, berättar Carina.

– Jag tror inte Kuba fanns då, men alla barnen bodde kvar på Hillringsberg. En av sönerna var min farfar född 1886 och han gifte sig och bodde i Kuba hela sitt liv, fortsätter hon.

Edward Olausson, Carinas farfar, fick fem pojkar, och en av de var Carinas far.

– När jag var barn bodde min farfar i en lägenhet här och även en farbror, Axel Olausson, i en av lägenheterna, berättar Carina.

Tre av de största husen på bruket var Storbynninga, Mellanbynninga och Ståta. Precis som det största huset Kuba byggdes de för att arbetarna skulle ha bostäder.

– Dessa tre stora hus är rivna sedan långt tillbaka, tillägger hon.

Alla Carinas släktingar arbetade på sågverket, likaså hennes far som var brädgårdsman. Sågverket brann dock ner på 1970-talet, berättar Carina.

– När jag var barn på 1950-talet var det full fart på Hillringsberg. Sågverket gick för fullt. Båtar kom från Tyskland, Danmark och Holland. Lastbilar kom och gick, berättar Carina.

– Det fanns en Brukshandel, den byggnaden finns kvar än idag, gården med kor och hästar tillhörde då Hillringsbergs bruk, där köpte vi mjölk i en liten “butik” vid ladugården, tomater, gurka och melon köpte vi hos trädgårdsmästaren, förklarar hon.