Coronaviruset Värmland

Här är grupperna som vaccinerats i Värmland – Fas 1 avklarad

Den första fasen av vaccineringen mot covid 19 i Värmland är avklarad.

Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

– Det är glädjande, och ett delmål på vägen där vi och de värmländska kommunerna har samarbetat mycket bra, säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare i Region Värmland.

Att den första fasemnav vaccineringen har avklarats innebär att följande grupper har vaccinerats:

  • Personer på särskilt boende samt hushållskontakter till dessa.
  • Personer med hemtjänst.
  • Personer som arbetar nära ovanstående grupper.
  • Viss övrig sjukvårdspersonal.

– Gruppen utgörs till stor del av äldre och sköra personer, så det känns väldigt skönt att de personerna nu har ett gott skydd mot covid-19, säger Anders Nordmark.

Vaccineringen mot coronaviruset, covid-19, är den största vaccinationsinsats som någonsin pågått i Sverige. ”För Värmlands del handlar det om cirka 230 000 värmlänningar över 18 år som ska erbjudas vaccin. Som ett första delmål ser vi nu att den första etappen av vaccinationsinsatsen är genomförd”, skriver Region Värmland i ett pressmeddelande.

Det finns fortfarande enstaka personer kvar att vaccinera inom fas 1, men de flesta är inplanerade för dos 2, och av naturliga skäl tillkommer personer till fas 1 allt eftersom.

– Nu fortsätter vi med övriga grupper enligt Folkhälsomyndighetens prioritering vilket betyder att vi vaccinerar i fallande åldersordning med de äldsta först. Det som styr takten är hur mycket vaccin som levereras till länet, säger Anders Nordmark.