Arvika

Kommunen presenterar hjälppaket till lokala företag

Nu finns ett förslag om ekonomiska lättnader för lokala företag i Arvika. Det så kallade hjälppaketet är beräknat till totalt cirka 650.000 kronor.

FOTO: FFOTO: FOTOLADAN.OTOLADAN.
FOTO: FOTOLADAN.

Förslaget innebär att kommunen inte tar ut några avgifter för tillsyn 2020 och 2021 hos restauranger med serveringstillstånd. Kommunen tar inte heller ut torghandelsavgifter eller avgifter för markupplåtelse för uteserveringar under 2021.

“De viktigaste stöden till företagen idag är de nationella omställningsstöd som finnas att söka liksom de omställningscheckar som regionen erbjuder till företagen”, skriver kommunen på sin hemsida.