Arvika

Klart med namnförslag för Arvikas nya högstadieskola

Minnebergsskolan, det är namnförslaget på Arvikas nya högstadieskola vars verksamhet börjar höstterminen 2021. Kommunens namnberedning har bland 291 inskickade namnförslag kommit fram till förslaget som ska beslutas om i Kommunstyrelsen den 13 april.

Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.

Anna Karin Jansson, kartingenjör på Arvika kommun berättade för Arvikamagasinet i februari att många förslag valdes bort tidigt, en del då de var dubbletter av andra förslag, och en del då de inte ansågs passa in.

– Att jobbet tagit tid och varit svårt är för att namnberedningen vill hitta ett namn som passar skolan, och det är inte så lätt vilket jag tror många förstår. Det ska vara ett namn som kan samla hela Arvika kommuns högstadieelever och som håller över lång tid, berättade Jansson.

Utgångspunkten för namnvalet har varit att det ska vara ett hållbart namn som kan fungera under lång tid. Kommunen motiverar namnvalet med att det följer den namntradition som finns för kommunens skolor, att skolan får samma namn som det område där skolan ligger. “Minneberg är lätt att uttala och skriva och anknyter till platsen där nya högstadieskolan ligger – och var för övrigt också ett av namnförslagen från allmänheten”, skriver kommunen.

Intill den nya högstadieskolan ligger Minnebergs förskola. I lokalerna har det tidigare funnits en skola med namnet Minnebergsskolan, men som lades ned 2003.