Arvika

Nu fälls björkarna i stadsparken

9 björkar i stadsparken fälls under vecka 8. Björkarna har långt gången förruttnelse och det finns risk för ras.

FOTO: SAKEUS BERG.

Under våren kommer nya träd planteras för att ersätta de som tagits ner.