Arvika Skola och utbildning

Kommunens beslut – Förlängd delvis distansundervisning

Arvika kommun förlänger beslutet om delvis distansundervisning för årskurs 7-8 på Centralskolan och Kyrkebyskolan till att gälla även efter sportlovet

Arvika kommun förlänger beslutet om delvis distansundervisning för årskurs 7-8 på Centralskolan och Kyrkebyskolan till att gälla även efter sportlovet. Motivet till beslutet är att minska risken för smittspridning.

Centralskolan i Arvika. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Centralskolan i Arvika. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Årskurs 9 kommer att fortsätta med studier på plats i skolan. Anledningen är att de ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier efter högstadiet.

Solbergagymnasiet kommer som tidigare ha ett rullande schema per årskurs, och på Taserudsgymnasiet kommer yrkesprogrammens behov styra hur den delvisa distansundervisningen kommer se ut. På båda gymnasieskolorna kommer närundervisningen för årskurs 3 att prioriteras för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier.