Arvika Politik

Liberal positiv till kommunslogan för Arvika

I kommunfullmäktige den 22 februari ställde Anton Sjöstedt (L) en fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S) om kommunslogan för Arvika kommun

I kommunfullmäktige den 22 februari ställde Anton Sjöstedt (L) en fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S) om Arvika kommun har en officiell kommunslogan.

Arvika stad. FOTO: FOTOLADAN.

När Anton Sjöstedt (L) ställde sin fråga tog han upp exempel på kommunslogans och nämnde även ett uttalande som Eva Mikaelsson på Arvika kommun gjort I en artikel i NWT från 2007, uppdaterad 2015.

– Dels tycker vi att det är ganska fjantigt med slogans och dels så är Arvika så pass komplext att det fanns inget som kunde rama in kommunen med några få ord, säger hon.

Anton Sjöstedts fråga till Peter Söderström lyder:

– Har Arvika kommun en officiell kommunslogan eller bör kommunen titta på att skaffa sig en kommunslogan om vi inte har det.

– Kommunen har ju medvetet undvikit att skapa slogans, precis som Eva beskrev, som du återgav. Det som vi har att kommunicera i kommunen det är ju visionen ”ett attraktivare Arvika” och med de följande strategier och planer på ett nytt visionsarbete som faktist delvis nu kommer att ske med hjälp av arbete med en ny översiktsplan. Så svaret är nej på din fråga, det finns ingen slogan i Arvika även om du drog fram ett antal exempel innan så är det ingen officiell av dem, svarar Peter Söderström

– Jag är nöjd med Peters svar, berättar Anton för Arvikamagasinet, och fortsätter:

– Dock tycker jag att det är lite tråkigt att Arvika kommun, som på många sätt är en unik kommun, inte har en kommunslogan, berättar Anton Sjöstedt.

Den 14 januari publicerade Sveriges Radio P1 ett avsnitt av Nordegren och Epstein, med Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen och Emma Sandström, kommunikatör på Vilhelmina kommun. I avsnittet talade man om vilken betydelse en kommunslogan har för sammanhållningen och för marknadsföringen av kommunen.

– Mångas första association med Enköping är deras kommunslogan “Sveriges närmaste stad” och jag tror att till exempel “Sveriges innersta hamn” skulle kunna göra samma sak för Arvika, alternativt en slogan som innehåller natur och kultur, förklarar Anton Sjöstedt.

Anton Sjöstedt tar upp att en kommunslogan kan engagera och skapa något gemensamt för kommuninvånarna, något som Emma Sandström tog upp i avsnittet av Nordegren och Epstein i P1 i januari. 

– En kommunslogan skulle också kunna vara en liten del i arbetet att skapa det vi kallar för attraktiva Arvika, vilket också är en tänkbar slogan. Frågan känns aktuell med tanke på program för centrumutveckling och kulturmiljöprogram.

Sjöstedt avslutar med att konstatera att ingenting är gratis.

– Arvika kommun har ekonomiskt svåra tider och kan inte betala några egna pengar för arbetet med en kommunslogan. Jag skulle dock säga ja om vi, likt Vilhelmina kommun, kunde initiera arbetet och få medel från till exempel Tillväxtverket via ett projekt där pengarna inte kan gå till de befintliga kommunala verksamheterna som skola och vård och omsorg.