Arvika Skola och utbildning

Följ med in i Arvikas nya högstadieskola

I Arvikamagasinets videoreportage får du en unik inblick i hur skolans lokaler och verksamhet kommer se ut

Just nu byggs Arvikas nya högstadieskola, vars verksamhet kommer att starta hösten 2021. Skolan är dimensionerad för 900 elever och har en budget på 382,4 miljoner kronor. I Arvikamagasinets videoreportage får du en unik inblick i hur skolans lokaler och verksamhet kommer se ut.

Budget på 382,4 miljoner kronor

– Budgeten för hela skolprojektet ligger på 382,4 miljoner, vilket är en väldigt stor summa. Och som det ser ut idag så kommer den här  budgeten hålla, liksom tidsplanen, säger Christian Persman, projektledare på Arvika kommun.

– Skolan är dimensionerad för 900 högstadieelever, men vi kommer att vara ungefär runt 700-750 elever när vi drar igång, berättar Persman.

Christian Persman, projektledare på Arvika kommun. FOTO: SAKEUS BERG.

“Skolor i skolan”

Eftersom många elever ska gå på skolan byggs “skolor i skolan”, så kallade hemvister, för eleverna.

– En hemvist är ett utrymme för ungefär 75 elever där man har tre klassrum, och en hörsal och en slags social yta, säger Christian Persman. 

Skolan har en yta på 11.500 kvadratmeter, och rymmer totalt 9 hemvister. Vissa ämnen som bild, slöjd och idrott har separata lokaler i en annan del av skolan dit eleverna får gå. 

– Men i stort sett mer än hälften av ämnena har man i sin hemvist, säger Persman.

En av de 9 hemvisterna i Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.

Stressreducerande miljö

Man har planerat för att skolan ska ha en stressreducerande miljö, berättar Persman.

– Vi har alltså inte korridorer i skolan med massa trängsel, utan det är därför vi har de här hemvisterna, säger han, och fortsätter:

– Vi har även använt material som ska vara dämpande för ljud, till exempel. På en del salar är det textilmattor. Vi har färger som går i grönt och blått, för att skapa en ganska mjuk känsla. Det är mycket trämiljöer för trä har visat sig göra att vi människor mår bra.

Projektytan i en av hemvisterna. FOTO: SAKEUS BERG.

En sak som ska hjälpa eleverna att koncentrera sig bättre är frostade fönster. Alla lektionssalar längre ner i skolan kommer att ha frostade fönster för att eleverna i klassrummet inte ska distraheras av saker utanför fönstret. Samtidigt är fönstren inte helt frostade, vilket gör att ljus fortfarande kommer in i lektionssalarna. 

Alla skolans lärosalar har reglerbar belysning, vilket gör att man kan ha en mildare belysning på morgonen jämfört med på kvällen eller under skoldagen.

Lärarrummen ligger i anslutning till hemvisternas entréer, detta för att det ska finnas lärare i omlopp där elever samlas i grupp, som vid entréer och kapprum. Detta för att skapa en trygghet hos eleverna. Alla elever får en “tagg” som de använder för att öppna dörrar till sin hemvist och hemvistens kapprum. Det är endast de elever med rätt tagg som kan ta sig in i sin hemvist, detta för att inte andra elever eller obehöriga ska ta sig in i skolan och hemvisten.

Skolan miljöcertifierad

Den nya högstadieskolan har preliminärt blivit certifierad som miljöbyggnad nivå silver av Sweden Green Building Council. Det innebär att byggnaden presterar en bra bit över de satta lagkraven, bland annat när det gäller solskydd, ljudmiljö och ventilation.

FOTO: SAKEUS BERG.

“Många saker som ska klaffa”

Att bygga skolan har varit utmanande, berättar Persman. 

– Det är ju en väldigt stor skola, det är många saker som ska klaffa på en förhållandevis kort byggtid. Så det har varit oerhört intensivt arbete med många parter i det här, säger han.

Persman nämner också att det varit många människor som vill veta om skolan är placerad på rätt ställe.

– Det är många som har åsikter om det, säger han.

– Jag tycker när vi har planerat att vi har försökt ta hänsyn till att skapa den här skolan, som vi tror elever på högstadiet kommer att må väldigt bra av att vara i den här miljön, förklarar han.

Man hoppas verkligen att eleverna kommer att trivas i skolan, berättar han.