Arvika Skola och utbildning

Endast några namnförslag återstår – Då kan nya högstadieskolan ha ett namn

Snart kan Arvikas nya högstadieskola ha ett namn

Den 16 mars kan Arvikas nya högstadieskola ha ett namn. Kommunens namnberedning har utgått från 291 inskickade namnförslag och har nu kommit fram till några aktuella förslag.

Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.

Förhoppningen var att skolan skulle ha ett namn före nyår, men det har tagit längre tid än man trott. Nu har namnberedningen kommit fram till några aktuella namnförslag

– Många valdes bort tidigt, en del var dubbletter och andra passade inte in. Målet är att lämna förslag från namnberedningen till Kommunstyrelsen i början av mars så att Kommunstyrelsen kan ta beslut den 16 mars berättar Anna Karin Jansson, kartingenjör på Arvika kommun.

Om Kommunstyrelsen inte återremitterar ärendet och skickar tillbaka förslaget till namnberedningen så har man förhoppningsvis ett namn på skolan den 16 mars. 

– Att jobbet tagit tid och varit svårt är för att namnberedningen vill hitta ett namn som passar skolan, och det är inte så lätt vilket jag tror många förstår. Det ska vara ett namn som kan samla hela Arvika kommuns högstadieelever och som håller över lång tid, berättar Jansson.

Ytterligare ett krav på namnet är att det ska vara lätt att både säga och stava. 

– När man tittar på skolnamn över hela landet, så har de allra flesta namn efter var de ligger geografiskt, som de vi har redan i kommunen, till exempel Gateskolan, Agnetebergsskolan med flera. Sedan finns det de som heter till exempel Centralskolan som ju också på ett sätt är ett platsnamn. På en del ställen har man namn efter personer, berättar hon, och fortsätter:

– Vi fick in förslag i alla grupper kan man säga. Många namn förstärktes av sin motivering, så en del fick man fundera ett extra varv på, när man förstod hur personen som lämnat in menade, och inte bara namnet i sig.

Namnberedningen jobbar annars med gatunamn, kvartersnamn och verksamhetsnamn som skolnamn eller andra kommunala verksamheter. Mest av allt arbetar man med gårdsnamn, alltså hus och lokaler utanför tätorterna.

– Om man byggt ett nytt hus får man ansöka om ett gårdsnamn som man tycker passar, ofta har det också med naturen att göra som till exempel Björkbacken eller liknande. Det händer också att fastighetsägare vill ändra namn på sitt hus, men då krävs speciella skäl till varför man vill ändra, och det blir inte alltid godkänt.

– Gårdsnamn ingår i vår kulturhistoria och är kända i bygderna, kanske mer välkänt än namnet på den som bor i huset. Egennamn i en adress försöker vi undvika, men det finns några sådana inom kommunen, berättar Anna Karin Jansson.