Värmland

Efter kritik från IVO – Region Värmland ger förtydligat uppdrag

Region Värmland gör nu åtgärder vid Sjukhuset i Arvika efter att Inpektionen för våprd och omsorg, IVO, gett regionen kritik på flera punkter. Dessa punkter grundar sig på en otydlig organisation och oklarheter kring medicinskt ansvar. ”Därigenom skulle patientsäkerhetsrisker kunna uppstå” skriver regionen.

Som svar på kritiken från IVO ger Region Värmland nu ett förtydligat kirurgiskt uppdrag som organiseras lokalt vid sjukhuset. De åtgärder som genomförs innebär att det kirurgiska uppdraget överförs till verksamhetsområde slutenvård Arvika. ”Organisationsförändringen stärker det lokala mandatet och ansvaret för att kunna bedriva utveckling inom sjukhuset. Lokal ledning och styrning tros kunna bidra till långsiktighet, tillit och förtroende samt en förbättrad arbetsmiljö”, skriver regionen på sin hemsida.

Under vintern 2019 och våren 2020 gjorde IVO verksamhetstillsyn vid regionens alla tre sjukhus. Fokus låg på samverkan kring den akutkirurgiska verksamheten vid sjukhusen.