Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Kommunen förlänger beslut om delvis distansundervisning – Vill förhindra smittspridning

Arvika kommun förlänger beslutet om delvis distansundervisning för årskurs 7-8 samt kommunens gymnasieskolor till och med den 7 mars efter sportlovet

Arvika kommun förlänger beslutet om delvis distansundervisning för årskurs 7-8 samt kommunens gymnasieskolor till och med den 7 mars efter sportlovet. Motivet till beslutet är att minska risken för smittspridning genom att motverka trängsel i skolans lokaler.

Annonser
Annonser
Centralskolan i Arvika. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Centralskolan i Arvika. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Annonser
Annonser

Årskurs 9 kommer att fortsätta med studier på plats i skolan. Detta för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier efter högstadiet. Elever i behov av särskilt stöd kommer ha möjlighet att få undervisning på skolan.

Annonser
Annonser

Solbergagymnasiet kommer fortsatt ha ett rullande schema per årskurs. På Taserudsgymnasiet kommer behoven från de olika yrkesprogrammen styra hur den delvisa distansundervisningen kommer se ut. “Närundervisning för årskurs 3 kommer att prioriteras på båda skolorna. Detta för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier”, skriver kommunen på sin hemsida.

Annonser
Annonser

Estetiska skolans högstadium har i samråd med Smittskydd Värmland beslutat att skolan ska återgå till närundervisning för hela skolan från och med måndag vecka 7, detta då nuvarande smittspridning inte motiverar fortsatt delvis distansundervisning. 

Annonser
Annonser