Arvika Trafik

Här är områdena som påverkas av nya trafikförbudet

Kommunen har fattat ett nytt beslut om trafikförbud i Arvika innerstad nattetid, detta efter att länsstyrelsen upphävt det tidigare beslutet

Kommunen har fattat ett nytt beslut om trafikförbud i Arvika innerstad nattetid, detta efter att länsstyrelsen upphävt det tidigare beslutet. Nedan finns en kartbild som visar vilka gator som påverkas av den nya förbudet.

FOTO: ARVIKA KOMMUN.
FOTO: ARVIKA KOMMUN.

Det nya förbudet omfattar ett mindre geografiskt område och har formulerats för att ge ett tydligare budskap om vilka som får resa in i området. För att minska störningarna kring Graninge industriområde och vid Ingestrand tillkommer också ett par mindre lokala föreskrifter. Läs mer om beslutet här.