Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Inga coronafall – Högstadieskola återgår till närundervisning

Estetiska skolans ledning har efter samråd med Smittskydd Värmland beslutat att högstadieskolan ska övergå till närundervisning för alla klasser, bland annat då nuvarande smittspridning inte motiverar fortsatt delvis distansundervisning. Tidigare har eleverna haft varannan skoldag på distans och varannan skoldag på skolan.

Genrebild. FOTO: TAYLOR WILCOX/UNSPLASH.
Genrebild. FOTO: TAYLOR WILCOX/UNSPLASH.
Annonser
Annonser

Bakgrunden till beslutet är bland annat att närundervisning är bättre för eleverna enligt både myndigheter och skolpersonal. Skolans administratör David Johannesson förklarar att den nuvarande smittspridningen inte motiverar fortsatt delvis distansundervisning på högstadiet.

– Det har inte förekommit några coronafall, varken bland elever eller personal, sedan vårterminens start. Antalet sjukanmälda elever ligger också på en stabil nivå, berättar David.

Annonser
Annonser

– Rent praktiskt har det nog fungerat bra med delvis distans. Tekniken har för de allra flesta fungerat, och organisationen kring schema, lunch och liknande har gått bra. Däremot märker vi, liksom många andra skolor också märkt, att eleverna inte kan ta till sig undervisningen på distans lika bra som närundervisning i klassrummet, berättar han.

Beslutet om närundervisning börjar gälla från och med måndagen den 15 februari och tills vidare.

– Om förutsättningarna förändras kan distansundervisning naturligtvis bli aktuellt igen, förklarar David.

Annonser
Annonser