Arvika Trafik

Boende vill se farthinder längs vägen – Haft dialog i flera år

Remy Brändefalk bor längs Rackstavägen i Arvika, och menar att höga hastigheter längs vägen ignoreras av de bestämmande. I ett blogginlägg skriver han att han själv och många andra som bor längs vägen dagligen upplever hög trafik med extremt många fortkörare.

FOTO: FOTOLADAN.
Rackstavägen. FOTO: FOTOLADAN.

Peter Adolfsson, gatu- och trafikansvarig i Arvika kommun berättar att det varit på tal i flera år. Remy Brändefalk har haft en dialog med både Trafikverket och Länsstyrelsen under de senaste åren, men han har fått avslag och menar att ingenting gjorts. 

– Jag anser att det ska upp två farthinder i mitten av den totala sträckan där husen är tätare, samt skyltar att det är farthinder och rekommenderad lägre hastighet där, berättar han för Arvikamagasinet.

Remy förklarar att det är ett tätbebyggt område med många farliga utfarter längs vägen. Han påpekar också att vägen är tre meter smalare än vid Taserud, där hastighetsbegränsningen är lägre.

– Jag förstår att de har oro, vägen är relativt smal och lite krokig, trångt med stenmur och lite träd nära vägen och så, berättar Peter Adolfsson.

Han förklarar att den aktuella vägen är en enskild väg, vilket innebär att huvudmannen har ansvaret.

– Ska åtgärder göras på enskilda vägar så är det dess huvudman som ansvarar för det och bland annat Trafikverket om det är så att väg uppbär statsbidrag och Länsstyrelsen om det gäller hastighetsbestämmelser, förklarar han.

FOTO: FOTOLADAN.

För två år sedan var Remy i kontakt med vägsamfundet för vägen. Han menar att de inte har gjort någonting alls.

– Det vore högintressant att veta varför inte vägsamfundet ens brydde sig om min skrivelse eller gjorde någonting. Inte ens polisen kunde förstå hur det kunde vara 70 km på denna väg, berättar han.

Boende i området berättar om fortkörande bilar längs sträckan. Vad tänker du om det?

-Fordonsförare kör alltid någon gång för fort, mitt tips är att be polis att ha fartkontroll lite då och då, att man från samfälligheten skriver till Länsstyrelsen om en önskad hastighetsreglering med tanke på ovan nämnt och att det vad jag tror finns barnfamiljer efter sträckan med mera, menar Adolfsson.

– Jag tror att det är bashastighet, 70, på denna sträckan? 50 kan tyckas vara mer relevant men som sagt vet inte vad det är på sträckan och de fordonsförare som kör för fort brukar inte bry sig om siffror på skyltar, avslutar han.