Arvika

Kommunen satsar 15 miljoner på utbyte av vägbelysning – Så mycket energi sparas

Arvika kommun har påbörjat ett arbete med att byta ut all gammal gatu- och vägbelysning i kommunen till LED-armaturer. Belysningen kommer att bytas ut i olika områden i hela kommunen i olika perioder, och arbetet beräknas ta tre år.

FOTO: OLA MOSSBERG.

Totalt rör det sig om cirka 5.200 gatuarmaturer som ska bytas ut. “LED-lampor drar mycket lite ström, en del av dagens lampor är 70 W och LED-lamporna är på 35 W och är därför ett bra miljöval”, skriver kommunen.

Sparar 860.000 kWh

När alla armaturer bytts till led kommer energibesparingen per år vara 860.000 kWh.

– Detta motsvarar 43 eluppvärmda villors årsförbrukning i besparing, berättar Peter Söderström, kommunalråd, för Arvikamagasinet.

– Det är oerhört viktigt att även vi inom offentlig sektor bidrar så mycket vi kan för så liten klimatpåverkan som möjligt. I vår strategiska plan har vi flera mål som är kopplade till agenda 2030, för oss angeläget att fortsätta på den linjen. Att kunna göra en sådan investering och nå målet om LED-belysning på så kort sikt och samtidigt sänka driftskostnader är win win både för miljön och den kommunala plånboken, säger Söderström.

Unik satsning

Projektet är en unik satsning i regionen där Arvika kommer nå 100% LED inom 3 år. “Den nya belysningen är energisnål, men också mer kostnadseffektiv och ett sätt för Arvika kommun att jobba mot Agenda 2030-målen”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Vi anser att det en väldigt tydlig satsning där vi på kort tid kommer att byta ut armaturer till alla. Den är unik då vi troligen är ganska ensamma om att har 100% led i vårt gatljusbestånd. Jag vet inte om någon annan kommun i Värmland som kommit så långt i detta arbete, berättar Söderström för Arvikamagasinet.

– Vi kommer att byta i de områden där behovet är störst och  startar i området kring Jössefors. Då bytet av armaturer görs under dagtid så kommer invånarna inte att märka något, utan när kvällen kommer så fungerar ljusen som vanligt, berättar Söderström.