Arvika Nöje/Kultur

Musikskolan får ny belysning och nya takplattor – ”Det blir bra när det blir klart”

Musikskolan i Arvika rustas nu upp på flera håll. Bland annat får man ny belysning och nya takplattor.

Musikskolan i Arvika får nya rena takplattor och ny belysning. FOTO: SAKEUS BERG.

Musikskolans tidigare belysning byts nu ut mot ny i två av skolans korridorer. Även i skolans entré byts belysningen ut.
– Den gamla belysningen var sämre ur energisynpunkt och det finns inte längre reservdelar, berättar kulturskolechef Malin Linell.

FOTO: SAKEUS BERG.

I samband med utbytet av belysning har man också fått ommålat på plan tre. Man har också fått nya rena takplattor i innertaket.
– Tyvärr drar det ut lite på tiden, men det blir bra när det blir klart, berättar Linell.