Coronaviruset Värmland

Region Värmland anstränger sig för snabbare vaccination – Har höjt leveransgraden till 54 procent

Region Värmland anstränger sig för snabbare vaccination, och har nu höjt sin leveransgrad till 54 procent. Det skriver regionen i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen.

Genrebild.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten den 19 januari hade Region Värmland levererat 2 677 doser till länets kommuner av 11 521 mottagna, ungefär 23 procent. Värmland placerade sig långt ner på listan över landets regioner, och med anledning av detta hölls ett extrainsatt möte med regionstyrelsens arbetsutskott under fredagen den 22 januari.

– Vi har bland annat fått veta att vi ökat vår leverensgrad till 54 procent och jag känner mig trygg med övrig information som jag har fått i dag, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

”Att så snabbt som möjligt vaccinera så många som möjligt mot covid-19 är viktigt”, skriver Region Värmland i ett pressmeddelande på fredagen. Samtidigt måste arbetet ske på ett säkert och strukturerat sätt enligt den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har slagit fast, skriver regionen.

– Vi vet sedan tidigare att det finns eftersläpningar men vi fick också kännedom om att Värmland var en av två regioner som vecka två fick leverans för vecka fem vilket stökade till i statistiken. Vaccinationsprocessen är komplex och vi som förtroendevalda behöver en bra och tät dialog med verksamheten och följa vaccinationsprocessen nära. Det har vi haft i dag och det kommer vi fortsätta med, säger Fredrik Larsson.

– Till dagens datum har Värmland fått 14 450 doser och levererat ut 7 750, vilket innebär en leveransgrad på 54 procent. Enligt prognosen kommer vi ligga på cirka 85 procent om tre veckor. Det känns mycket bra att vi har ökat så snabbt och jag känner mig trygg med att vi har en säker och bra process framåt, berättar Larsson.

Vid mötet bekräftades att dialogen och samarbetet mellan Region Värmland och kommunerna är mycket god, skriver regionen. ”Verksamheten berättade dock att man förstärker dialogen ytterligare och förtydliga vilka möjligheter kommunerna har att få stöd av regionen för att kunna öka den kommunala kapaciteten”, skriver de i pressmeddelandet. Under mötet diskuterades också den statistik som medierapporteringen grundat sig på.