Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Kritik mot öppnande av gymnasieskolor – ”Vi har stor respekt för den oro som uppstår”

Kritik riktas nu mot Arvika kommun och gymnasieskolorna för att de öppnar för delvis närundervisning. Elever på Solbergagymnasiet menar att smittan i Arvika ökar och att man måste prioritera folkhälsan framför allt annat.
– Vi anser att vi gymnasieelever klarar distansen och denna bör förlängas tillsvidare, förklarar en elev.

Solbergagymnasiet. FOTO: SAKEUS BERG.
Solbergagymnasiet. FOTO: SAKEUS BERG.
Annonser

– Det finns kritik och oro för att gymnasieskolorna delvis återgår till närundervisning igen, konstaterar Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika kommun.
– Vi har stor respekt för den oro som uppstår, men har ändå gjort bedömningen att delvis distans är möjligt och önskvärt från måndagen, fortsätter hon.

Gymnasieelever som Arvikamagasinet varit i kontakt med tycker att distansundervisningen borde förlängas, och berättar att andra elever tycker likadant. Carin Hedengård betonar dock att det finns de som välkomnar närstudierna.
– Vi får inte glömma bort det stora flertalet både elever och lärare som välkomnar närstudierna och ser fram emot att återigen få en mer normal skoldag, förklarar hon.

Annonser

– Vårt förslag till återgång av närundervisning har presenterats för Smittskydd Värmland och där menade man att det var möjligt att göra så, berättar Hedengård.
– Arvika kommun som huvudman kan inte ensidigt fatta beslut om distansstudier. För att kommunen skall kunna fatta beslut om distansstudier fullt ut krävs följande: Att vi saknar personal som kan undervisa och eller att Smittskyddsmyndighet bedömer att kommunen bör stänga skolan, fortsätter hon.

Hon tillägger att smittan sprids i familjer och på arbetsplatser, enligt Smittskydd Värmland, men att de inte ser konstaterat definerade grupper som har med förskola och skola att göra.
– Vi delar den oro som finns och är beredda att ompröva beslut om situationen förändras. Skolorna gör dessutom kontinuerliga riskbedömningar och skulle situationen dramatiskt förändras vidtas givetvis nödvändiga åtgärder, förklarar Hedengård

Annonser

– Gymnasieskolorna i Arvika följer det som regeringen fastslagit, men att vi på lokal nivå kan göra bedömningen i vilken grad vi ska återgå till närundervisning, och det har vi således gjort med delvis distans från 25/1 till 14/2. Ny bedömning kommer att göras den 10/2, berättar Hedengård.