Samhälle

Översvämningsskyddet avaktiverat – Kostnaden oklar

På måndagen meddelade Arvika kommun att man avaktiverar översvämningsskyddet, detta då vattnet sjunkit stadigt den senaste tiden, och att det utifrån de senaste väderprognoserna ser ut att fortsätta så, enligt kommunen.

Arvikas översvämningsskydd. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Arvikas översvämningsskydd. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Enligt räddningschef Mattias Larsson vet man ännu inte säkert kostnaderna för att mobilisera, drifta och ta bort översvämningsskyddet.
– Genom att använda oss av översvämningsskyddet har vi kunnat undvika stora skador, bland annat på funktionen i vårt reningsverk och på vårt krematorium samt ett antal andra byggnader, berättar Larsson.

– Det är billigare att förebygga skador än att åtgärda i efterhand. När det gäller reningsverkets funktion har syftet också varit att skydda miljön. Vi kan konstatera att vi med hjälp av översvämningsskyddet har kunnat skydda samhällsviktig verksamhet, bland annat reningsverket och krematoriet, inne i Arvika tätort, berättar Larsson.

Arvikas översvämningsskydd aktiverades den 31 december 2020, och då låg vattennivåerna över +47 meter över havet, vilket är gränsen för att översvämningsskyddet ska aktiveras. På nyårsafton påbörjades arbetet med att aktivera översvämningsskyddet, något som gick fortare än förväntat.

Du kan se Arvikamagasinets videoreportage om aktiveringen av översvämningsskyddet nedan.