Arvika Coronaviruset

Estetiska skolans högstadium börjar terminen med distansundervisning

Estetiska skolans högstadium i Arvika har beslutat om distansundervisning, detta efter en rapport om hur smittläget i Arvika ser ut.
– Det är allvarligt just nu, berättar David Johannesson, administratör på Estetiska skolan.

Distansundervisningen gäller för den första skolveckan, mellan 11 och 15 januari.
– Att ha närundervisning i skolan är alltid bäst, och vi bedömer därför läget löpande och får återkomma om hur det kommer se ut framöver, förklarar David.

– Under jullovet berörs förstås inte skolan av någon smittrisk om någon lärare eller elev blir sjuk. Därför medverkar vi inte heller i smittspårningen och har därför inte koll på antalet konstaterade fall, men vi har i alla fall endast hört talas om ett fåtal. Mer intressant är statistiken från region Värmland om antalet konstaterade fall i Arvika som är rekordhögt just nu, fortsätter han.

– Efter att utbildningsministern igår berättade om nya möjligheter för skolors huvudmän att själva besluta om distansundervisning för högstadieelever i vissa fall så kontaktade vi Smittskydd Värmland och fick en färsk rapport om hur smittläget i Arvika ser ut, och det är allvarligt just nu, berättar David Johannesson, aministratör på Estetiska skolan.