Arvika Coronaviruset

Konstaterad smitta inom vård och omsorg – Kommunen vädjar att avvakta med besök

Det finns nu konstaterad coronasmitta bland de boende på ett äldreboende i Arvika kommun. Det finns även smita inom LSS. Sedan tidigare finns också konstaterad smitta hos 5 brukare inom hemtjänsten.

De som har anhöriga på de aktuella boendena har kontaktats och fått information, meddelar kommunen via sin hemsida. ”Verksamheten samarbetar med Smittskydd i Värmland och smittspårning pågår”, skriver kommunen.

Vädjar att avvakta med besök

Arvika kommun vädjar nu att inte besöka anhöriga fysiskt, utan avvakta tills läget på boendet ä lugnare. Istället uppmanas man kontakta sin anhörige via telefon eller digitalt. ”Vi är tacksamma om ni som anhöriga samordnar kontakterna med boendet för att minska belastningen på vår personal” skriver kommunen.

Kan bli tvungna att prioritera

”Vi har stor förståelse för att det här känns svårt, men i dagsläget handlar det om att skydda och kunna säkerställa tryggheten för samtliga boende och personalen” skriver kommunen på sin hemsida. Kommunen kan komma att bli tvungna att endast prioritera nödvändig vård, det vill säga mat, läkemedel och personlig omvårdnad, beroende på hur situationen utvecklas.