Samhälle

Därför aktiveras översvämningsskyddet nu – Ny prognos pekar på högre nivåer

Klockan 13.00 på onsdagen fattades beslutet om att översvämningsskyddet skulle aktiveras.
– Förberedelserna för detta är igång och under morgondagen kommer det praktiska arbetet genomföras ute i sundet. Översvämningsskyddet förväntas vara i funktion inom 48 timmar efter att arbetet påbörjats, berättar räddningschef Mattias Larsson.

FOTO: THERESE OLSSON
FOTO: THERESE OLSSON

– Det förekommer redan nu ett stort antal åtgärder för att skydda mot de höga vattennivåerna, förklarar Mattias.

Anledningen till beslutet är att det under förmiddagen kom nya prognoser som visar att visade att vattnet troligen skulle stiga ytterligare jämfört med vad man trott hittills.
– Prognosen just nu är att vattnennivån stiger ett antal decimeter till och att nivåerna når sin högsta punkt ungefär en vecka in på det nya året.