Samhälle Väder

Vattennivån stiger över gränsen – Inte aktuellt att aktivera översvämningsskyddet

Glafsfjordens vattennivåer kommer att stiga ytterligare under nyårshelgen. Det skriver kommunen på sin hemsida. Förhoppningen är att vattennivån ska nå sin kulmen runt den 3 januari 2021. ”Detta beror till största på mer nederbörd under de närmsta dagarna” skriver kommunen på sin hemsida.

FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Tisdagens mätning av vattennivån visar +47,07 meter över havet, och enligt dagens prognos förväntas vattnet stiga enstaka centimeter till den 3 januari för att sedan stagnera och sjunka i och med att vädret bli kallare. ”Om prognosen förändras i negativ riktning kommer vi att ta översvämningsskyddet i bruk. Att göra det kan ske snabbt om det skulle komma att behövas” skriver kommunen på sin hemsida.
– Vi kommer att möta de stigande vattennivåerna på det mest effektiva sättet vi kan just nu, och som prognosen ser ut idag är inte det att aktivera översvämningsskyddet. Den högsta nivå som prognosen visar hotar inte samhällsviktig verksamhet, utan vi kommer jobba på andra sätt för att möta behoven, säger räddningschef Mattias Larsson.

Gång- och cykelvägen närmast Kattviken är avstängd på grund av att vattennivåerna stigit över kajkanten. Kommunen vädjar att respektera avspärrningarna. Räddningstjänsten kommer att bevaka vattennivåerna under helgerna, meddelar kommunen.