Samhälle

Kommunens vädjan: ”Avstå gärna från nyårsfyrverkeriet”

Genrebild. Arkivbild.

I centrala Arvika är det förbjudet att skjuta raketer utan tillstånd av polisen, och inför nyårsfirandet påminner Räddningstjänsten nu om detta.

”Det är alltid den som hanterar fyrverkerierna som ansvarar för att fyrverkerierna inte innebär risker eller blir en olägenhet för omgivningen!” skriver kommunen på sin hemsida. Fyrverkerier kan hanteras om det inte innebär en risk för skada på personer eller egendom, eller innebär en olägenhet. Förutom detta ska fyrverkerierna hanteras med hänsyn till tidpunkt, plats och övriga omständigheter.

Inget kommunalt fyrverkeri

Arvika kommun kommer inte heller 2020 att stå för något kommunalt fyrverkeri vid nyår. det meddelar kommunen på sin hemsida. ”Avstå gärna från nyårsfyrverkeriet” skriver kommunen