Samhälle Väder

Vattennivå över +47 meter över havet – Kan bli aktuellt att öppna översvämningsskyddet

FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Vattennivån i Kyrkviken och Glafsfjorden kommer fortsätta att stiga, detta enligt prognosen. Det kan bli aktuellt att öppna översvämningsskyddet. Den senaste mätningen visar en vattennivå på +47,07 meter över havet, 7 centimeter mer än vad som behövs för att översvämningsskyddet ska aktiveras.

Vattennivåerna har stigit 3-4 centimeter per dygn de senaste dagarna, berättar han.
– En av förutsättningarna är att vi ska ha prognoser som pekar på nivåer över +47.00 möh. Det har vi nu. Det är ett omfattande arbete att mobilisera översvämningsskyddet så vi kommer inte att göra det i onödan, förklarar Mattias.

– Vi får dagligen prognoser från Fortum och SMHI. Kommande dagar kommer det mer nederbörd men sedan ser det lite bättre ut. Fortum ser ut att kunna minska sin tappning något framöver om prognoserna stämmer, berättar Mattias och fortsätter:
– Prognosen är att vattennivån fortsätter stiga men att hastigheten i stigningen avtar. Prognoserna som vi har nu sträcker sig cirka en vecka så vad som händer därefter vet vi inte riktigt just nu, avslutar han.