Samhälle Väder

18 centimeter från att översvämningsskyddet aktiveras – Vattnet väntas stiga

Arvika stadspark, söndagen den 27 december 2020. FOTO: THERESE OLSSON.

Vattennivån i Kyrkviken och Glafsfjorden har nu stigit ytterligare, och det krävs bara en ökning på 18 centimeter för att vattennivån ska nå upp till 47 meter över havet och översvämningsskyddet ska öppnas, detta enligt den senaste mätningen av vattennivån som gjordes dagen före julafton.

Den senaste mätningen av vattennivån gjordes onsdagen den 23 december, och då mättes vattennivån till +46,82 meter över havet. Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Den högsta vattennivån som varit i Glafsfjorden är +48,88 meter över havet, detta var hösten 2000. ”Som prognosen ser ut nu förväntas vattnet stiga närmaste veckan” skrev kommunen på sin hemsida den 22 december. Inga nya mätningar av vattennivån har presenterats sedan den 23 december.

HAR DU BILDER ELLER VET DU MER?
Tipsa Arvikamagasinet eller skicka bilder via mejl!