Coronaviruset Inrikes/utrikes Skola och utbildning

Nationella proven ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov. Detta beslut omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

– Skolan behöver goda förutsättningar att planera. Därför ger vi nu, i god tid, besked om att Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Skolverkets beslut är nödvändigt, även om det så klart inte är önskvärt. De nationella proven håller hög kvalitet och är ett bra stöd i betygssättningen. En positiv konsekvens av det här beskedet är dock att elever och lärare kommer få mer tid till undervisning. Det kommer också kunna lätta på vissa lärares arbetsbörda, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolverket kommer att erbjuda material som är frivilligt för skolor att använda och som lärare kan ha nytta av vid bedömning av elevernas kunskaper och vid betygsättning.

Undantag görs för proven i årskurs 3 på lågstadiet. Skolverket gör bedömningen att det går att genomföra dessa prov på så sätt att syftet med dem uppnås, då dessa prov inte görs en bestämd dag utan under en längre period. ”De nationella proven i årskurs 3 är till exempel viktiga för att tidigt fånga upp elever som är i behov av stödinsatser” skriver Regeringen.