Coronaviruset Skola och utbildning

Coronasmitta på grundskola i Arvika

En person bland Agnetebergsskolans personal har testats positivt för covid-19. Smittskydd Värmland bedömer att smittorisken är liten, enligt skolans rektor Gunilla Tjulander.

Personen har inte varit på arbetet med symtom, berättar Gunilla.

– Jag har varit i kontakt med smittskydd Värmland som bedömer att smittrisken är liten utifrån att personen inte haft några symtom men att den finns. Jag har inte fått rapport om något ytterligare fall, berättar Gunilla.