Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Bekräftad covidsmitta på Gateskolan och Centralskolan – Så ser smittoläget ut på skolor i Arvika

En elev på Centralskolan i Arvika har konstaterats smittad av covid-19, det är den första eleven som bekräftats smittad på skolan. På Kyrkebyskolan har tre elever bekräftats smittade, varav en har tillfrisknat. De övriga två eleverna befann sig inte på skolan under perioden för smittorisk, berättar Per Öberg, biträdande rektor på Centralskolan.

– Enligt smittskydd Värmland så finns det för närvarande ingen bekräftad klustersmitta på någon grundskola i Arvika kommun. Utifrån de riktlinjer som finns så tar smittskydd Värmland kontakt med rektor om man ser att det finns flera bekräftade covid-19-fall på en skola, för att planera hur smittspridningen ska stoppas och vilka åtgärder som behöver vidtas, berättar Per Öberg.
Han berättar att det är känt att det finns både elever och personal med symtom, men att det endast är bekräftade fall som registreras hos Smittskydd Värmland.
– Vi vet också att en del av personalen som haft symtom har testats och fått svar att det inte handlar om covid-19. I dagsläget har vi inte kännedom om att någon i personalgrupperna har bekräftats smittad, avslutar Per.

På Estetiska skolans högstadium finns i dagsläget två bekräftade fall av coronaviruset, och idag kom uppgifter om bekräftad coronasmitta på Gateskolan i Arvika.