Coronaviruset Nyheter Skola och utbildning

Två bekräftade coronafall på Kyrkebyskolan

Ännu en elev på Kyrkebyskolans högstadium har bekräftats smittad med covid-19. I dagsläget finns nu två bekräftade fall på skolan.
– Vi har två konstaterade covidfall på Kyrkeby. Den andra eleven har inte varit på skolan under tiden för smittorisk, berättar Annika Lindgren Persson, rektor årskurs 7-9 på Kyrkebyskolan.

När det första coronafallet på skolan bekräftades gick skolan ut med följande information: ”När det handlar om enstaka fall så är rekommendationen att elever och personal utan symtom kan vara i skolan. Man behöver vara observant på symtom de närmaste 14 dagarna, och stanna hemma om man får symtom. Man bör också testa sig om man får symtom”. Skolan har sedan tidigare haft kontakt med Smittskydd Värmland och följer deras rekommendationer.