Arvika Trafik

Nya staket ska förhindra spring över järnvägsspåren – Trafikansvarig om situationen

Staket har satts upp längs järnvägen i Arvika för att förhindra spring över järnvägsspåren. Peter Adolfson, Gatu- och Trafikansvarig har tidigare berättat att det finns upptrampade stigar på och runt banvallen.

Nu när staket satts upp kommer arbetsmiljön att förändras, enligt Peter.
     – Den största förändringen är nog arbetsmiljömässigt för lokförarna så att de inte behöver vara lika oroliga för att köra ihjäl någon på aktuell sträcka, menar han.

Staket har satts upp för att förhindra spring över spåren. FOTO: SAKEUS BERG.

I Arvika har arbete pågått med att sätta upp staket längs järnvägen förbi stadsparken och Sågudden. En anledning till detta är att folk har sprungit över järnvägsspåren, något som Peter Adolfson, Gatu- och Trafikansvarig i Arvika menar är oerhört allvarligt.
     – Det finns upptrampade stigar på och runt banvallen som leder över spåret på många ställen, berättade han för Arvikamagasinet i oktober.
     – Dagens persontåg är så tysta att det inte hörs när de kommer förrän de är alldeles inpå, det är ett livsfarligt tilltag att gå över eller på järnvägsspåret, berättade han då.

Det är Trafikverket som tillsammans med entreprenören håller i slutbesiktningen, berättar Peter.
     – Vad jag vet så ska det vara klart för denna gången med uppsättning av staketet men vet inte klardatumet, förklarar han.
     I nuläget vet han inte kostnaden för att sätta upp staketet, eftersom han inte fått den informationen från Trafikverket ännu.

Peter Adolfson har tidigare berättat att det finns upptrampade stigar på och runt banvallen. FOTO: SAKEUS BERG.

Nu när staket satts upp kommer arbetsmiljön att förändras, enligt Peter.
– Den största förändringen är nog arbetsmiljömässigt för lokförarna så att de inte behöver vara lika oroliga för att köra ihjäl någon på aktuell sträcka, förklarar Peter och fortsätter:
– Det finns nog ingen lokförare som inte kört på någon/något eller haft nära på upplevelser, det är ett stort trauma dels för föraren men också för många andra.

Peter lyfter fram att det har talats om att det skulle byggas underkrypningsskydd vid båda bompassagerna över järnvägen, detta då Trafikverket var på besök inför starten 2019.
     – Det har jag inte hört något mer om men det tycker jag behövs, förklarar han.