Coronaviruset Inrikes/utrikes Skola och utbildning

Nya råd: Yngre barn ska stanna hemma från skolan vid coronasmitta hemma

Yngre barn och elever som är symtomfria men som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas även de att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen den 1 december.
Myndigheten bedömer dock inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt. Myndigheten skriver att bedömningen kvarstår om barnens låga smittsamhet, att de generellt får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Därför är utgångspunkten i pandemin att verksamheterna ska vara öppna och att undervisning ska ske i skolan.

”Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet” skriver Folkhälsomyndigheten i pressmeddelandet.