Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Elev har Covid-19 – Gymnasieklass övergår till distansstudier

Under lördagen fick Arvikamagasinet uppgifter om bekräftad coronasmitta på Solbergagymnasiet i Arvika. Det rörde sig om en elev som ska ha blivit smittad av viruset.

På söndagen meddelade gymnasieskolans biträdande rektor Niklas Karlsson att man fått uppgifter om bekräftad smitta hos en elev på skolan.

I ett mejl står att den aktuella elevens klass och undervisande lärare är informerade, samt att de kommer att ha distansstudier från och med måndagen den 30/11. Man påminner också om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att hålla avstånd vid symtom.

Arvikamagasinet har varit i kontakt med en elev på skolan som hoppas att skolan tar situationen på största allvar och skickar hem alla skolans elever på distansundervisning fram till våren.