Arvika Nöje/Kultur

Biblioteket får nya hyllor – för närmare 3 miljoner kronor

Biblioteket får nu nya hyllor efter ungefär 35 år. 80.000 böcker har packats ner i lådor för att de nya hyllorna ska sättas upp. De gamla hyllorna har antingen slängts eller skänkts bort till olika verksamheter som skolor och förskolor i kommunen. 

Tanken är att biblioteket ska öppna den 7 december, men detta kommer att försenas, enligt bibliotekschef Ulrika Svensson.

Ulrika Svensson, bibliotekschef. FOTO: SAKEUS BERG.

80.000 böcker har packats ner i lådor som nu står i olika rum inne i bibliotekets lokaler. Det tog ungefär 4 dagar att få ner alla böcker i lådorna, berättar Karin Gustafsson som är bibliotekspedagog och jobbar med skaparverkstaden på Arvika bibliotek.

– Alla jobbade inte med att plocka ner böcker alla timmar, men alla hjälpte till, säger hon.

80.000 böcker har packats ner i lådor som nu står i olika rum i bibliotekets lokaler. FOTO: SAKEUS BERG.

De nya hyllorna inklusive belysning kostar 2.902.306 kronor, berättar Ulrika Svensson. Utöver detta tillkommer kostnad för elektriker som ska montera belysningen till hyllplanen. Vad det kommer att kosta totalt är i nuläget oklart.

De gamla hyllorna har varit på biblioteket sedan början, i ungefär 35 år. De bokhyllor som var gamla och som inte gick att använda har slängts, medan man skänkt bort resten av bokhyllorna till skolor, förskolor och andra verksamheter i kommunen. 

Vissa möbler återanvänds, bland annat dessa röda fåtöljer. FOTO: SAKEUS BERG.

På barnavdelningen och på ungdomsavdelningen sätter man nu in hyllor som man kan sitta i och krypa igenom.

– Hyllorna är lägre nu, särskilt på vuxenavdelningen för att det ska bli mer luftigt, säger Ulrika Svensson, som är bibliotekschef. 

De nya bokhyllorna kommer också att ha belysning under hyllorna.

Det finns olika sorters bokhyllor. Två av de nya sorterna är bokhyllor av ekträ med gröna hyllplan och vita hyllor som finns framförallt på vuxenavdelningen.

Man har också köpt en del nya sittplatser. Det kommer att finnas en del fåtöljer och soffor i ungdomsavdelningen. Det kommer också att finnas vanliga bord och sittplatser. På vuxenavdelningen kommer det att finnas ett utrymme med fåtöljer där man kan sitta och läsa.

Från början var det meningen att biblioteket skulle invigas på ett mindre öppet sätt men nu kan man inte ha en invigning, berättar Ulrika Svensson. Tanken är nu att biblioteket ska öppna den 7 december, men enligt bibliotekschefen Ulrika Svensson kan öppningsdatumet komma att flyttas fram på grund av förseningar.
– Jag tror att det kommer ta en vecka till, säger hon.

– Vi får se om vi kan göra något under våren istället tänker vi nu.

Ulrika påpekar också att Folkhälsomyndighetens lokala råd för Värmland pågår tills den 10 december och att man får hålla koll på detta.

– Vi vill öppna och visa upp det, säger hon.

Karin Gustafsson är bibliotekspedagog och jobbar med skaparverkstaden på Arvika bibliotek. Hon berättar att man körde skaparverkstad i höstas till och med läslovet, och sedan stängde för hylbyte efter lovet. Nu finns planer på att fortsätta efter jul, beroende på hur coronasituationen ser ut.

– Vi får se hur läget är då, förhoppningen är att öppna skaparverkstaden efter jul, säger hon.

Karin Gustafsson, bibliotekspedagog vid Arvika bibliotek. FOTO: SAKEUS BERG.

Under tiden som hyllbytet sker finns ett tillfälligt bibliotek i hörsalen under Biblioteket. Det finns dock inga sittplatser då tanken är att man endast ska gå in och låna böcker för att sedan gå ut igen.

– Många reserverar böcker och kommer och hämtar, säger Ulrika Svensson.

Hon berättar att det är många som reserverar böcker och att personalen förbereder böckerna så att man kan komma och hämta böckerna utan att vistas på biblioteket en längre period. 

På biblioteket arbetar 18 personer. Av dem är tre projektanställda, två arbetar med skaparverkstaden och en vikarierar för bibliotekarier som jobbar med ett projekt som heter Bokstart.