Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Rektorn om trängseln i Centralskolans matsal: ”Oerhört viktigt att alla tänker sig för”

Det har framkommit att det råder trängsel i Centralskolans matsal, både från elevhåll och från skolans sida. Arvikamagasinet har varit i kontakt med Centralskolans rektor Maria Uppvall Fors. Hon berättar att man är medvetna om att det periodvis är problem med trängsel i skolans matsal. ”Vi håller på att jobba med det här för att förbättra situationen” berättar hon.
Centralskolan och Arvikas nya högstadieskola. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Det som redan är genomfört är markeringar i golvet för att lättare se hur man kan hålla avstånd, samt att personal finns på plats under lunchtid för att försöka styra köbildningen, berättar Maria och fortsätter: ”Vi har uppmanat alla elever att följa de lunchtider som står på schemat, och att man, så fort man ätit klart, lämnar matsalen. Vi pratar i klasserna om pandemin och går igenom de riktlinjer som finns”.

Elever från två skolor, både Centralskolans elever och elever från gymnasieskolan Solbergagymnasiet äter i matsalen. Nu har gymnasiet dock beslutat att bedriva en del distansundervisning, och det innebär att trycket kommer att minska även i matsalen, enligt Maria. ”Vi kommer att fortsätta följa situationen och det kan komma ytterligare åtgärder” förklarar hon.

Man har också satt upp affischer över hela skolan om Covid-19 för att uppmärksamma och påminna om vad man bör tänka på, berättar Maria. ”Vi använder digitala lösningar när vi kan, framför allt när personalen har sina möten i olika grupper, eller att vi har möten med människor utanför skolan, t ex vårdnadshavare. Vi försöker följa de direktiv och riktlinjer som vi får från kommunledning och ledning på nationell nivå” fortsätter hon.

Maria berättar att man tror att det kan vara så att fler skolor har samma problem med trängsel. ”Skolor i Sverige, och världen, försöker göra sitt bästa av den situation vi befinner oss i. Lösningar och åtgärder ser olika ut, beroende på de olika förutsättningar som finns” förklarar hon.

”Vi är beroende av att vi alla, tillsammans, försöker begränsa smittspridningen. Det är oerhört viktigt att alla tänker sig för, och att var och en gör det man kan för att hålla avstånd, tvätta och/eller sprita händer och stanna hemma om man har förkylningssymtom” avslutar Maria.