Arvika Coronaviruset Skola och utbildning

Lärare på högstadieskola i Arvika bekräftad smittad med Covid-19 – Första fallet

En lärare på Estetiska skolans högstadium i Arvika har bekräftats smittad med Covid-19, detta efter att ha varit hemma med förkylningssymptom i en dryg vecka. Det är det första bekräftade fallet av Covid-19 på skolan.

Läraren var senast på skolan den 12 november och var sedan ledig några dagar innan denne fick förkylningssymptom och fick stanna hemma. Efter att ha haft förkylningssymptomen i drygt en vecka bekräftades läraren vara smittad av Covid-19.

”Eftersom det gått så lång tid sedan läraren senast var på skolan ser vi ingen anledning att vidta några särskilda åtgärder just nu, men vi följer naturligtvis all ny information som inkommer och gör nya bedömningar av läget löpande” skriver skolan i en nyhet via tjänsten Schoolsoft som skolan använder sig av. ”Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt att följa alla råd och riktlinjer, vi får inte slappna av nu!” står det i nyheten.

Arvikamagasinet har varit i kontakt med skolans administratör David Johannesson som berättar att man gjort uppföljande informationskampanjer, bland annat nya affischer från Folkhälsomyndigheten.

– Nu i dagarna kommer också lärarna att informera extra mycket om skittskydd på lektionerna, avslutar David.