Arvika Samhälle

Glavabor missnöjda med postnummerbyte – ”Kom som en chock”

Glava kommer att få ett nytt postnummer den 1 mars 2021. Alla berörda adresser har fått brev om detta, med information om bytet. Flera Glavabor är dock missnöjda med bytet och menar att det ställer till det. Det nuvarande postnumret för Glava är ”670 20”, men nu ska det bytas ut mot ”671 97”.

På Postnord:s hemsida finns information tillgänglig om de postnummer som ändras den 1 mars, men Line Eriksen som bor i Glava berättar att de inte fått någon information förrän informationen kom i brevlådan. ”Ingen visste något innan vi fick brev i posten” berättar hon. Lowisa Olsson bor också i Glava, och berättar att de påverkade inte fått möjlighet att tycka till innan beslutet fattades, och att brevet kom som en chock. ”Flera av oss trodde att det var någon typ av lurendrejeri eller skämt. Det lät så konstigt helt enkelt”, förklarar hon.

På bilden syns två av de brev som skickades till alla berörda adresser i Glava. FOTO: LINE ERIKSEN och LOWISA OLSSON.

”En korrekt adress är viktig för att du ska få din post utan förseningar. Var därför uppmärksam på hos vilka avsändare du behöver ändra dina adressuppgifter. Vi skickar med några portofria kort som du kan använda” står det i breven.

På torsdagen fick Line Eriksen brevet tillsammans med medföljande vykort. Personligen tycker hon att det är väldigt dumt, berättar hon. Hon förklarar att hon har sin adress hos väldigt många av sina leverantörer och företagare på nätet, och att postnummerändringen medför ett väldigt stort arbete för henne. Hon menar också att många företagare redan har uppgifterna i sina system, och att ändringen leder till mycket arbete med att ändra uppgifterna. Hon nämner också alla trycksaker, logotyper, stämplar och visitkort som måste ändras när den nya adressen tillsätts i mars.

Lowisa Olsson berättar att hon tycker att ändringen känns väldigt onödig. ”Men tydligen ska det underlätta postsorteringen på något vis. Det är många som inte är positiva till denna ändring här i Glava” berättar hon. Line Eriksen menar dessutom att brevet formulerats väldigt dåligt om hur övergångsfasen ska gå till, och förklarar att många är oroliga för sina lotter i Postkodlotteriet och Grannyran. Flera andra Glavabor är också de missnöjda med bytet av postnummer.

I brevet som skickades till alla berörda står att det är Postnummerrådet som beslutar om postnummerändringar för att sorteringen av post ska fungera så smidigt som möjligt för alla postoperatörer.