Coronaviruset Inrikes/utrikes

Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken under det första halvåret 2020, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Totalt dog 51.534 personer i Sverige under perioden, varav 5.500 i covid-19. De två vanligaste dödsorsakerna var hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

”Under en lång rad av år har dödligheten i befolkningen stadigt sjunkit, framför allt tack vare att färre avlider av hjärt- och kärlsjukdomar. Men under första halvåret i år såg vi en ökning på grund av covid-19” skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. I april var sjukdomen till och med den vanligaste dödsorsaken.