Arvika Coronaviruset Nöje/Kultur Nyheter

Så agerar musikskolan efter nya råden

Musikskolan vidtar en rad åtgärder för att minimera smittspridning av coronaviruset. Bland annat ombeds vårdnadshavare att lämna sina barn utanför musikskolan och undervisning som kräver att en vuxen medverkar kommer att ske på distans, berättar Malin Linell, kulturskolechef. Lärare ska även se till att elever håller avstånd både före, under och efter lektionen, samt hjälpa eleverna att komma ihåg att tvätta händerna före och efter lektionen.

Malin Linell berättar att man kommer att vidta annorlunda åtgärder än vad man gjorde i våras, då man hade undervisning på distans med eleverna. ”Vi vet mer nu än vi gjorde då om hur och hur fort viruset sprider sig” berättar Malin.

I ett inlägg på musikskolans Facebooksida ombeds vårdnadshavare att lämna sina barn utanför musikskolan, förutsatt att barnen klarar sig själva. Undervisning där vuxen måste medverka kommer att ske på distans, och vuxna som inte har någon direkt koppling till skolans verksamhet får inte uppehålla sig i lokalerna. Ärenden till expeditionen är dock undantagna. ”Musikskolans lärare kommer se till att barn och ungdomar som vistas i lokalerna håller avstånd”, berättar Malin Linell för Arvikamagasinet.

Malin poängterar också vikten av att stanna hemma om man har sjukdomssymptom. ”Det gäller både lärare och elever. Har man lättare symptom och ändå mår bra så går det att få undervisning på distans” berättar hon och fortsätter: ”Handhygienen är också viktig och lärarna på musikskolan hjälper eleverna att komma ihåg att tvätta händerna före och efter lektionen. Det är också viktigt att hålla avstånd, både före, under och efter lektionerna. Särskilt viktigt och utmanande på grupp- och ensemblelektionerna”.

Malin berättar att musikskolan har möjligheten att gå över helt eller delvis till distansundervisning längre fram, om det skulle visa sig att smittspridningen ökar ännu mer. ”I nuläget går vi dock på råden att det är viktigt för barn och unga att få fortsätta med sina fritidsaktiviteter” förklarar Malin. I övrigt kommer verksamheten att fortsätta som vanligt enligt tidigare anpassningar.