Arvika Nyheter Värmland

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN: Inget att anmärka på vid senaste inspektionen

Tillsynsmyndigheten av överförmyndarnämnden i Arvika och Eda hade inget att anmärka på vid sin senaste inspektion av nämnden den 22 oktober. ”Överförmyndarnämnden i Arvika och Eda är på väg åt rätt håll!” skriver kommunen i ett meddelande.

Annons


Tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Dalarnas län har granskat 13 slumpvis utvalda akter, samtliga avseende förvaltarskap eller godmanskap. Under 2017/2018 skedde ett antal oklara transaktioner från huvudmannens konto som dåvarande ställföreträdare inte kunnat redovisa. ”Enheten har gjort ett stort jobb med att
försöka reda ut årsredovisningarna för dessa år vilket lett till anmärkning och
byte av ställföreträdare. Enheten bör uppmuntra nuvarande ställföreträdare att
utreda vidare vad transaktionerna avser och hur de genomförts” står i tillsynsmyndighetens protokoll.

”Under de senaste åren har ett intensivt förbättringsarbete pågått hos överförmyndarnämnden efter tidigare kritik från länstyrelsen. Överförmyndarenheten har fått mer resurser för att bland annat förbättra rutiner och arbetssätt och införa årliga kontroller. Det finns en stark ambition att komma tillrätta med de brister som tidigare funnits” skriver kommunen på sin hemsida.

– Vi är glada över att se att resursförstärkningen och det intensiva arbete som pågår börjar ge resultat, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand.


Annons